ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุคลากรในงานภาพยนตร์"

ผู้อำนวยการสร้าง ที่ออกงบประมาณ ต้องเป็น executive producer
(ผู้อำนวยการสร้าง ที่ออกงบประมาณ ต้องเป็น executive producer)
* '''Author :''' ผู้ประพันธ์ อาจเป็นผู้ที่แต่งชิ้นงานนั้นๆขึ้นมาอยู่แล้ว
* '''Screenwriter :''' ผู้เขียนบท
* '''Producer :''' ผู้อำนวยการสร้าง ผู้ควบคุมการผลิต เป็นผู้ที่ออกงบประมาณในการสร้างให้
 
== ระหว่างการผลิตจะต้องพิจารณา ==
ผู้ใช้นิรนาม