ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
<gallery>
ภาพ:ธงชัยเฉลิมพลทหารบก2522.png|<small>ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารบก</small>
ภาพ:ธงชัยเฉลิมพลทหารเรือ2522.png|<small>ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารเรือ</small>
ภาพ:ธงชัยเฉลิมพลทหารอากาศ2522.png|<small>ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารอากาศ</small>
ภาพ:ธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็ก2522.png|<small>ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์</small>
</gallery>
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ[[ธงชัยเฉลิมพล]] เรียกอย่างสามัญว่า ''พิธีสาบานธง'' สันนิษฐานว่ามีขึ้นครั้งแรกเท่าที่ปรากฏหลักฐานเมื่อ 20 ตุลาคม 2471 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิต ในครั้งนั้นเป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบก ทหารรักษาวัง และทหารเรือ ที่ประจำอยู่ในกรุงเทพ ฯ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จไปเป็นประธานพิธีสวนสนามครั้งนี้ประกอบด้วย
 
ผู้ใช้นิรนาม