ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล''' เป็นพิธีการทางทหาร...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล''' เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์<ref>http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=45501</ref>
 
==ประวัติ==
พ.ศ. 2500 ได้มีการประกอบพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารทั้งสามเหล่าทัพ ในเขตพระนครและธนบุรีร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง และต่อมาก็ได้กำหนดให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่จัดทำพิธี ฯ ภายในหน่วย เพื่อลดปัญหาการจราจร
 
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ เดิมกระทำในวันที่ [[25 มกราคม]] ของทุกปี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันกองทัพไทย และในวันดังกล่าวทหารใหม่ได้ฝึกเสร็จสิ้นแล้วตามหลักสูตร และพร้อมที่จะทำการรบได้ นอกจากนี้ยังเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ทรงกระทำ[[ยุทธหัตถี]]ได้รับชัยชนะต่อข้าศึกด้วย<ref>http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm</ref> ต่อมาเมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ตรวจสอบวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหม่จึงพบว่า วันกระทำยุทธหัตถีที่ถูกต้องนั้น ตรงกับวันที่ [[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2135]] [[กองบัญชาการทหารสูงสุด]]จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทยมาเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีแทน โดยเริ่มตั้งแต่ [[พ.ศ. 2550]] เป็นต้นไป<ref>http://www.siamrath.co.th/Politic.asp?ReviewID=161772</ref><ref>http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=45501</ref>
 
==สถานที่ทำพิธีฯ ของแต่ละเหล่าทัพ (พ.ศ. 2550)<ref>อ้างแล้ว</ref>==
* [[กองบัญชาการทหารสูงสุด]] กระทำพิธีที่กองพันสื่อสารทหาร [[แขวงทุ่งสีกัน]] [[เขตดอนเมือง]]
* [[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]] กระทำพิธีที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ [[เขตบางเขน]]
* [[กองทัพเรือไทย|กองทัพเรือ]] กระทำพิธีที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง [[อำเภอสัตหีบ]] [[จังหวัดชลบุรี]]
* [[กองทัพอากาศไทย|กองทัพอากาศ]] กระทำพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ [[โรงเรียนนายเรืออากาศ]] [[เขตดอนเมือง]]
สำหรับหน่วยทหารอื่นที่มีที่ตั้งนอกเขตจังหวัดทหารบก กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกัน กระทำพิธีรวมกันหรือจะกระทำพิธี ณ ที่ตั้งหน่วยทหาร หรือพื้นที่ที่เหมาะสม
 
==คำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล<ref>http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm</ref>==
* ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยุติธรรม
* ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการเป็นอันขาด
 
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม