ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิมนุษยชน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ย้อนการแก้ไขที่ 2765109 สร้างโดย 58.137.156.190 (พูดคุย))
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
4.มนุษย์[[หมู่โลหิต]] A,B,AB,O มี[[สิทธิ]]และ[[เสรีภาพ]]ในการแสดงออกทางกาย(การปฏิบัติ)และทางวาจา(การพูด)ในพื้นที่ของส่วนตนและส่วนรวม(สาธารณะ)อย่างเท่าเทียม โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้อื่นควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเช่นกัน
 
5.มนุษย์[[หมู่โลหิต]] A,B,AB,O มี[[สิทธิ]]และ[[เสรีภาพ]]ในการใช้กฏหมายกฎหมาย หรือ กฏเกณฑ์กฎเกณฑ์หลักเหตุผลอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงหลักศีลธรรม,จริยธรรม,ศาสนา,ขนบธรรมเนียมประเพณี,จารีตประเพณี,คุณธรรม โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้อื่นควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเช่นกัน
 
== ข้อสังเกต ==
 
บุคคลผู้ใด,กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด,คณะหนึ่งคณะใด,องค์กรหนึ่งองค์กรใด กระทำการริดรอน,คุกคาม,กักขัง,หน่วงเหนี่ยว,ใช้อำนาจบังคับ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ให้เชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,คณะหนึ่ง,องค์กรหนึ่งนั้น เป็น"องค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายกฎหมาย" หรือ "รัฐเผด็จการทางทหาร"
 
== อ้างอิง ==
 
{{ปรัชญาสังคม}}
{{โครงการเมือง}}
 
[[หมวดหมู่:สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน|*]]
[[หมวดหมู่:สิทธิ|มนุษย์]]
[[หมวดหมู่:เศรษฐศาสตร์]]
{{โครงการเมือง}}
417,867

การแก้ไข