ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Affiliate"

ลดลง 185 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ลบโฆษณาหรือเอสอีโอ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
(ลบโฆษณาหรือเอสอีโอ)
* CPA (Cost per action) คือเมื่อนักการตลาด ได้ทำการตลาด จนได้รายชื่อและที่อยู่ติดต่อของลูกค้าผู้สนใจมา นักการตลาดก็จะได้ส่วนแบ่งตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
* PPC (Pay per click) ส่วนใหญ่จะเป็นการติดโฆษณาไว้ในเว็บไซต์ เมื่อคนมาคลิกโฆษณา เว็บมาสเตอร์ก็จะมีรายได้
 
ในประเทศไทยมีบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Affiliate Advertising Platform คือ
http://www.interspace.co.th
 
 
ผู้ใช้นิรนาม