ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Estatesgeneral.jpg|thumb|การเปิดการประชุมสภาฐานันดรในแวร์ซาย 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789]]
'''การประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1789''' เป็นการประชุม[[สภาฐานันดร (ประเทศฝรั่งเศส)|สภาฐานันดรฝรั่งเศส]] (''Etats Généraux'') ครั้งแรกนับแต่ ค.ศ. 1614 สภาฐานันดรเป็นสมัชชาใหญ่อันประกอบด้วยผู้แทนสามฐานันดรในราชอาณาจักร ได้แก่ นักบวช (ฐานันดรที่หนึ่ง) ขุนนาง (ฐานันดรที่สอง) และสามัญชน (ฐานันดรที่สาม) [[พระเจ้าหลุยส์ที่ 16]] ทรงเรียกประชุมเพื่อเสนอทางออกแก่ปัญหาการเงินของรัฐบาลในพระองค์ สภาฐานันกรฐานันดรประชุมกันหลายสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ค.ศ. 1789 แต่ติดขัดเพราะทั้งสามฐานันดรขัดแย้งกันในอำนาจของแต่ละฝ่าย การประชุมดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกฐานันดรที่สามหลายคนแยกไปจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) อันเป็นสัญญาณการเกิด[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]
 
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส]]