ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คนอวดผี"

| 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 || วันพุธ 23.05 - 01.05 น. || [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
|-
| 4 มกราคม พ.ศ. 2555 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 || วันพุธ 22.35 - 00.20 น. || rowspan = 3 | [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5]]
|-
| 2 มกราคม พ.ศ. 2556 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 || วันพุธ 22.35 - 00.30 น || สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
|-
| 1 มกราคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน || วันพุธ 22.20 - 00.00 น. || สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
|-
| 1 มกราคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน || วันพุธ 22.20 - 00.00 น. || สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม