ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 5 ประโยค"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
* อรรถกถาธรรมบทแปล (จตุตฺโถ ภาโค - ภาคสี่)
 
ในชั้นนี้ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการแต่ง[[ภาษาไทย]]เป็น[[ภาษาบาลี]]โดยใช้หนังสือ '''อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค ๒ -๔''' (ธัมมปทัฏฐกถา ภาษาไทย) เพื่อฝึกแปลเป็น[[ภาษามคธ]] เหมือนกับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ แต่'''ในชั้นนี้กรรมการจะออกข้อสอบให้ผู้สอบแต่ง คาถาบาลี ที่ปรากฎปรากฏในหลักสูตรด้วย'''
 
== หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม ๕ ประโยค ==
393,742

การแก้ไข