ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล"

* '''เวลาเปิดและปิดในแต่ละสถานี''':เวลาเปิดเริ่มต้นที่[[สถานีบางซื่อ]] 6.00น.สิ้นสุดที่[[สถานีหัวลำโพง]] 24.00น. ดังนั้นเวลาเปิดและปิดแท้จริงจึงจำเป็นต้องบวกไปทุก5นาทีต่อหนึ่งสถานีและเวลาปิดให้ลบ5นาทีต่อหนึ่งสถานีเช่นเดียวกันโดยเริ่มจากสถานีดังกล่าว กล่าวคือเวลาเปิดคำนวณบวกจาก[[สถานีบางซื่อ]]เวลาปิดคำนวณลบจาก[[สถานีหัวลำโพง]]
* '''สิ่งอำนวยความสะดวก''': ลิฟท์ บันไดเลื่อน ห้องน้ำ ร้านค้าย่อย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
 
* [[สโลแกน]] รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล "MRT ให้ทุกนาทีมีค่า" ทั้งนี้มีการโฆษณา MRT ด้วยสื่อ[[โทรทัศน์]] ภายในสถานีและรถไฟฟ้า รวมถึงการเปิดเสียงประกาศเป็นเพลง[[ประชาสัมพันธ์]]บริษัท ภายในสถานีและรถไฟฟ้าอีกด้วย
* [[เชษฐา ฐานะจาโร]] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
* สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทุกสถานีจะยกพื้นทางเข้าออกสูงจากระดับพื้นดิน เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยความสูงที่ยกขึ้นมา คือสถิติความสูงที่สูงที่สุดของเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้นิรนาม