ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลิ่นแก้วตำหนักขาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[พิชญ์นาฎ สาขากร]] รับบท พิมพา
* [[เบญจพล เชยอรุณ]] รับบท ประเมิน
* [[ภัสสร เหลียวรักวงศ์บุณยเกียรติิ]] รับบท หม่อมเนื้อแพร
* [[สถาพร นาควิลัย]] รับบท หม่อมเจ้าวิภาร
 
90,478

การแก้ไข