ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าคาร์ลที่ 15 แห่งสวีเดน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
{{เรียงลำดับ|คาร์ลที่ 15 แห่งสวีเดน}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์สวีเดน]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสตอกโฮล์ม]]
{{โครงชีวประวัติ}}
{{lifetime|1826|1872}}
417,867

การแก้ไข