ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่โลหิต"

ย้อนการแก้ไขของ 58.11.84.122 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ 58.11.84.122 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
|publisher=University Of Vermont
|accessdate=11 June 2012}}</ref>
 
== สรุปหมู่โลหิต ==
#คนหมู่เลือด O รับหมู่เลือดได้แต่ O เท่านั้น แต่สามารถเลือกแต่งงานกับหมู่เลือด A,B,AB,O ได้เพียง 1 คนเท่านั้น เพราะต้องระวัง HIV ที่ทำให้ไม่สามารถให้เลือดได้(Donor)
#คนหมู่เลือด AB รับหมู่เลือดได้เฉพาะ A,B,AB เท่านั้นเพราะเป็นหมู่เลือดสายพิเศษ แต่สามารถเลือกแต่งงานกับหมู่เลือด A,B,AB,O ได้เพียง 1 คนเท่านั้น เพราะต้องระวัง HIV ที่ทำให้ไม่สามารถให้เลือดได้ (Donor)
#คนหมู่เลือด A รับหมู่เลือดได้เฉพาะ A เท่านั้น แต่สามารถเลือกแต่งงานกับหมู่เลือด A,B,AB,O ได้เพียง 1 คนเท่านั้น เพราะต้องระวัง HIV ที่ทำให้ไม่สามารถให้เลือดได้(Donor)
#คนหมู่เลือด B รับหมู่เลือดได้เฉพาะ B เท่านั้น แต่สามารถเลือกแต่งงานกับหมู่เลือด A,B,AB,O ได้เพียง 1 คนเท่านั้น เพราะต้องระวัง HIV ที่ทำให้ไม่สามารถให้เลือดได้(Donor)
 
คนที่รับหมู่เลือดอื่นจะรับได้เพียงครั้งเดียวเช่น A ปกติรับเลือด A-(ไร้ศีล) หรือ A(HIV,Rh-) เท่ากับ AA- ถ้าไปรับเลือดครั้งที่สอง จะทำให้เลือดตกตะกอนเป็นก้อนแข็งตัวเช่น AA- ไปรับเลือด A+(มีศีล) เท่ากับ A-A+ เท่ากับ 0 คือการตายภายในโรงพยาบาลด้วยภาวะเลือดเป็นพิษจับตัวเป็นก้อน เพราะเลือดก็คือสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่า "แอนติเจน" (Antigen-D_negative,Rh-)
 
== ความสำคัญทางคลินิก ==
149,526

การแก้ไข