ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่โลหิต"

ย้อนการแก้ไขของ 58.11.84.122 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 49.0.122.187
(ย้อนการแก้ไขของ 58.11.84.122 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 49.0.122.187)
== การให้และการรับเลือดในหมู่เลือด ==
# คนเลือดกรุ๊ป Rh-ve ต้องรับจาก Rh-ve เท่านั้น แต่ต้องดูกรุ๊ปเลือดตามระบบ ABO ด้วย (หากคนเลือดกรุ๊ป Rh-ve รับเลือดจาก Rh+ve อาการข้างเคียงจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ในครั้งถัดๆไป)
# คนเลือดกรุ๊ป O รับได้จาก O(ii) เท่านั้น แต่ให้กับกรุ๊ปอื่นได้ทุกกรุ๊ป (No...Incorrect!ให้ได้เฉพาะ O เท่านั้นตรงๆ แต่แต่งงานกับเลือดกรุ๊ป A,B,AB,Oได้เพียง 1 คน)
# คนเลือดกรุ๊ป AB รับได้จากทุกกรุ๊ป(II,Ii,iI,ii) แต่ให้เลือดแก่ผู้อื่นได้เฉพาะคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป AB (No..! Incorrect เพราะ AB=Ii,iI เป็นกรุ๊ปพิเศษ แต่แต่งงานกับเลือดกรุ๊ปอื่นได้ทุกกรุ๊ป)
# คนเลือดกรุ๊ป A รับได้จาก A(II),O(ii) ให้ได้กับ A,AB (No...incorrect! รับได้เฉพาะ A เท่านั้น แต่แต่งงานกับเลือดกรุ๊ป A,B,AB,Oได้ 1 man 1 wife)
# คนเลือดกรุ๊ป B รับได้จาก B(Ii),O(ii) ให้ได้กับ B,AB (No...incorrect! รับได้เฉพาะ B เท่านั้น แต่แต่งงานกับเลือดกรุ๊ป A,B,AB,Oได้ 1 man 1 wife)
และคนที่ได้รับเลือดจากกรุ๊ปอื่น จะสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต เพราะถ้าเกิดมีครั้งที่สอง จะทำให้เลือดตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อน และจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือจะเป็นเอดส์แทนก็เป็นไปได้ (No...Silly!... Do you eat food one time per meal in one day? hahahaha)
 
== บทสรุปหมู่โลหิต ==
#คนเลือดกรุ๊ป O รับได้จาก O เท่านั้น แต่สามารถเลือกแต่งงานได้กับคนหมู่เลือด A,B,AB,O ทั้งหมดได้เพียง 1 คน เพราะต้องระวัง HIV ที่ทำให้ไม่สามารถให้เลือดได้
#คนเลือดกรุ๊ป AB รับได้เฉพาะ A,B,AB เพราะเป็นคนหมู่เลือดพิเศษ แต่สามารถเลือกแต่งงานได้กับคนหมู่เลือด A,B,AB,O ทั้งหมดได้เพียง 1 คน เพราะต้องระวัง HIV
#คนเลือดกรุ๊ป A รับได้จาก A เท่านั้น แต่สามารถเลือกแต่งงานได้กับคนหมู่เลือด A,B,AB,O ทั้งหมดได้เพียง 1 คน เพราะต้องระวัง HIV ที่ทำให้ไม่สามารถให้เลือดได้
#คนเลือดกรุ๊ป B รับได้จาก B เท่านั้น แต่สามารถเลือกแต่งงานได้กับคนหมู่เลือด A,B,AB,O ทั้งหมดได้เพียง 1 คน เพราะต้องระวัง HIV ที่ทำให้ไม่สามารถให้เลือดได้
(ไอ้หมอบ้าคลั่งน้ำกามอิจฉา+ริษยาคนอื่น ฆ่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลยังมีน่ามาอ้างเป็นคนพุทธอีก)
 
== อาหารที่เหมาะสมกับเลือดในหมู่เลือด ==
149,455

การแก้ไข