ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่โลหิต"

เพิ่มขึ้น 64 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
# คนเลือดกรุ๊ป A รับได้จาก A(II),O(ii) ให้ได้กับ A,AB (No...incorrect! รับได้เฉพาะ A เท่านั้น แต่แต่งงานกับเลือดกรุ๊ป A,B,AB,Oได้ 1 man 1 wife)
# คนเลือดกรุ๊ป B รับได้จาก B(Ii),O(ii) ให้ได้กับ B,AB (No...incorrect! รับได้เฉพาะ B เท่านั้น แต่แต่งงานกับเลือดกรุ๊ป A,B,AB,Oได้ 1 man 1 wife)
และคนที่ได้รับเลือดจากกรุ๊ปอื่น จะสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต เพราะถ้าเกิดมีครั้งที่สอง จะทำให้เลือดตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อน และจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือจะเป็นเอดส์แทนก็เป็นไปได้ (No...Silly!... Do you eat food one time per meal in one day? hahahaha)
 
== บทสรุปหมู่โลหิต ==
ผู้ใช้นิรนาม