ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัญญา ไรวินท์"

* 2542 ผลงานละคร คุณชาย ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2542 ผลงานละคร ห้าวเล็กเล็ก ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2543 ผลงานละคร ทิพย์ดุริยางค์ ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2543 ผลงานละคร ผมมากับพระ ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2544 ผลงานละคร แม้เลือกเกิดได้ ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
10,007

การแก้ไข