ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|4= 4. หม่อมเจ้าแบน มนตรีกุล
|8= 8. [[พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมหลวงพิทักษ์มนตรี]]
|9= 9. พระอัครชายา
|16= 16. [[เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน]]
|17= 17. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์]]