ผลต่างระหว่างรุ่นของ "15 เมษายน"

* [[พ.ศ. 2448]] (ค.ศ. 1905) - [[พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี]] ใน[[รัชกาลที่ 6]] (สิ้นพระชนม์ [[10 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2528]])
* [[พ.ศ. 2495]] (ค.ศ. 1952) - [[โภคิน พลกุล]] นักกฎหมายแ ละนักการเมืองชาวไทย
* [[พ.ศ. 2496]] (ค.ศ. 1953) - [[วิกรม กรมดิษฐ์]] นักธุรกิจ และนักเขียนชาวไทย
* [[พ.ศ. 2502]] (ค.ศ. 1959) - [[เอมมา ทอมป์สัน]] นักแสดงชาวอังกฤษ
* [[พ.ศ. 2528]] (ค.ศ. 1985) - [[บงกช คงมาลัย]] นักแสดงชาวไทย
ผู้ใช้นิรนาม