ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|วันสวรรคต =
|พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์
|พระราชบิดา = [[พระเจ้าอมิโตทนะ]] หรือ พระเจ้าสุกโกทนะ
|พระราชมารดา =
|พระมเหสี =
}}
 
'''พระเจ้ามหานามศากยราชา''' เป็นพระราชโอรสของ[[ พระเจ้าอมิโตทนะ]]หรือ พระเจ้าสุกโกทนะ ซึ่งเป็นพระอนุชาของ[[พระเจ้าสุทโธทนะ]] พุทธบิดา มีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]] และมีพระกนิษฐภคินี หนึ่งพระองค์ คือ พระนางโรหิณี ตามชื่อแม่น้ำโรหิณี ทรงมีพระชายาเป็นนางทาสีชื่อ นาคมณฑาล และมีพระธิดาที่เป็นจัณฑาลมีนามว่า พระนางวาสภขัตติยา
 
== ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ==
18

การแก้ไข