ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาทูน่า"

เพิ่มขึ้น 461 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
คำว่า "ทูน่า" มาจากคำว่า ''Thunnus'' ซึ่งเป็น[[ภาษาละติน]] จากภาษา{{lang-grc|θύννος|(thýnnos)|tunny-fish}}&nbsp;– ซึ่งแปลงมาจากคำว่า {{lang|grc|θύνω}} {{transl|grc|(''thynō'')}} หมายถึง "ที่พุ่ง; ที่โผ".<ref>{{cite book|title=A lexicon abridged from Liddell and Scott's Greek-English lexicon |first1=H.G. |last1=Liddell |first2=R. |last2=Scott |first3=J.M. |last3=Whiton |edition=17th |publisher=Ginn & Co. |year=1887}}</ref>
 
ส่วนคำว่า "ปลาโอ" ซึ่งเป็นชื่อในภาษาไทยจะหมายถึง ปลาทูน่าขนาดเล็ก ขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 40-100 เซนติเมตร<ref name="ปลา"/>{{อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=ราชบัณฑิตยสถาน
|ชื่อหนังสือ=พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
|URL=
|จังหวัด=กรุงเทพฯ
|พิมพ์ที่=อักษรเจริญทัศน์
|ปี=2539
|ISBN= 974-8122-79-4
|หน้า=966
|จำนวนหน้า = 972
}}</ref>จะหมายถึง ปลาทูน่าขนาดเล็ก ขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 40-100 เซนติเมตร<ref name="ปลา"/>
 
==การจำแนก==
ผู้ใช้นิรนาม