ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

* [[คลอง ไชยันต์|หม่อมหลวงคลอง ไชยันต์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/4060.PDF.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 44, 18 มีนาคม 2470, หน้า 4060.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF แจ้งความ เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 46, 23 มีนาคม 2472, หน้า 4573.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/501.PDF แจ้งความกระทรวงวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 49, 8 พฤษภาคม 2475, หน้า 501.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF ประกาศศาลาว่าการพระราชวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 50, 4 มิถุนายน 2476, หน้า 704.</ref>17 มีนาคม พ.ศ. 2470 เป็นต้นไป
* [[นิตย์ มโนปกรณ์นิติธาดา|คุณหญิงนิตย์ มโนปกรณ์นิติธาดา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF แจ้งความ เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 46, 23 มีนาคม 2472, หน้า 4573.</ref>27 มีนาคม พ.ศ. 2472 เป็นต้นไป
* [[รื่น อภิบาลราชไมตรี|คุณหญิงรื่น อภิบาลราชไมตรี]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/850.PDF แจ้งความกระทรวงวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 49, 5 มิถุนายน 2475, หน้า 850.</ref>28 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป
 
===นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ===
1,944

การแก้ไข