ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

==รายพระนาม รายนาม นางสนองพระโอษฐ์==
===นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ===
* [[เนื่อง บุรีนวราษฐ์|คุณหญิงเนื่อง บุรีนวราษฐ์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 44, 19 มิถุนายน 2470, หน้า 895.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/731.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 46, 9 มิถุนายน 2472, หน้า 731 - 732.</ref>ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2470 เป็นต้นไป
* [[คลอง ไชยันต์|หม่อมหลวงคลอง ไชยันต์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/4060.PDF.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 44, 18 มีนาคม 2470, หน้า 4060.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF ประกาศศาลาว่าการพระราชวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 50, 4 มิถุนายน 2476, หน้า 704.</ref>17 มีนาคม พ.ศ. 2470 เป็นต้นไป
 
1,944

การแก้ไข