ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

==รายพระนาม รายนาม นางสนองพระโอษฐ์==
==นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ==
* [[พัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร|ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/016/930_1.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ 2/2496เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 70, ตอนที่ 16, 3 มีนาคม 2496, หน้า 930.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
* [[หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค|ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/016/930_1.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ 2/2496เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 70, ตอนที่ 16, 3 มีนาคม 2496, หน้า 930.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นไป
* [[สทนา โสณกุล ณ อยุธยา|คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/099/9.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 88, ตอนที่ 99, 16 กันยายน 2514, ฉบับพิเศษ หน้า 9.</ref> ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 เป็นต้นไป
* [[เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/071/21.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสนองพระโอษฐ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ] เล่ม 89, ตอนที่ 71, 4 พฤษภาคม 2515, ฉบับพิเศษ หน้า 21.</ref> ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นต้นไป
1,944

การแก้ไข