ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
[[ไฟล์:Lettice Knollys1.jpg|thumb|[[เลตติก โนลส์]] เคาน์เตสแห่งเอสเซกซ์และไลเชสเตอร์ นางสนองพระโอษฐ์ในราชสำนักอังกฤษ]]
[[File:พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต.jpg|thumb|right|275px|[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต]] นางสนองพระโอษฐ์ใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]]]
 
'''นางสนองพระโอษฐ์''' ({{lang-en|lady-in-waiting}}) หมายถึงสตรีผู้ช่วยส่วนพระองค์ในราชสำนัก ซึ่งถวายการรับใช้แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี เจ้าฟ้าหญิง หรือสตรีสูงศักดิ์ นางสนองพระโอษฐ์มักจะมีพื้นหลังมากจากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมสูงแต่มีฐานันดรต่ำกว่าสตรีที่ตนรับใช้ ซึ่งแม้ว่านางสนองพระโอษฐ์คนใดจะรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม มักจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคนรับใช้หรือข้าราชบริพาร
 
 
[[Queen Silvia of Sweden]] has only three ladies-in-waiting. -->
 
 
==รายพระนาม รายนาม นางสนองพระโอษฐ์==