ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

==รายพระนาม รายนาม นางสนองพระโอษฐ์==
==นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ==
* [[พรรณวดี จุฑารัตนกุล|ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/100/37.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางพรรณวดี จุฑารัตนกุล เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 93, ตอนที่ 100, 5 สิงหาคม 2519, ฉบับพิเศษ หน้า 37.</ref> ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เป็นต้นไป
* [[เปรมจิตต์ จามรจันทร์|คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/130/4099.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์ เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 95, ตอนที่ 130, 21 พฤศจิกายน 2521, หน้า 4099.</ref> ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป
* [[อินทิรา พลธร|ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/106/2483.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางอินทิรา พลธร เป็นนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 96, ตอนที่ 106, 3 กรกฎาคม 2522, หน้า 2483.</ref> ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป
1,944

การแก้ไข