ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระบิดา =
|พระราชมารดา =
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่ ในรัชกาลที่ 2|เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่]]
| พระราชโอรส/ธิดา =
| บุตร/ธิดา =
13,679

การแก้ไข