ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รักษ์สุดา สินวัฒนา"

| rowspan = "1" | 2534|| align = "center"|กำแพงบุญ|| align = "center"| || align = "center"|
|-
| rowspan = "32" | 2535|| align = "center"|คุณหญิงนอกทำเนียบ|| align = "center"|รัชนีฉาย || align = "center"|
|-
| align="center"|[[ลอดลายมังกร]] ||align="center"| ||
|-
| align="center"|[[ละครเร่]]||align="center"| ||
ผู้ใช้นิรนาม