ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อาเซียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group2 = <span style="color:#FFFF00;">รัฐสังเกตการณ์</span>
| list2 = [[ประเทศติมอร์-เลสเต|ติมอร์-เลสเต]]{{·}} [[ประเทศปาปัวนิวกินี|ปาปัวนิวกินี]]
| group3 = <span style="color:#FFFF00;"> <small> รัฐที่รัฐสมาชิกประสงค์ให้เป็นรัฐสังเกตการณ์</small></span>
| list3 = [[ประเทศบังกลาเทศ|บังกลาเทศ (เสนอโดยประเทศลาว)]]{{·}} [[ประเทศฟิจิ|ฟิจิ (เสนอโดยอินโดนีเซีย)]]
| group4 = <span style="color:#FFFF00;">การบริหาร</span>
| list4 = [[กฎบัตรอาเซียน|กฎบัตร]]{{·}} [[เขตการค้าเสรีอาเซียน|เขตการค้าเสรี]]{{·}} ''[[ASEAN Free Trade Area#The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme|Customs union]]''{{·}} [[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน|ประชาคมเศรษฐกิจ]]
 
| group53 = <span style="color:#FFFF00;">สัญลักษณ์การบริหาร</span>
| list53 = [[ดิอาเซียนเวย์|เพลง]]{{·}} [[ธงกฎบัตรอาเซียน|ธงกฎบัตร]]{{·}} [[คำขวัญเขตการค้าเสรีอาเซียน|คำขวัญเขตการค้าเสรี]]{{·}} ''[[ตราสัญลักษณ์อาเซียนASEAN Free Trade Area#The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme|ตราสัญลักษณ์สหภาพศุลกากร]]''{{·}} [[ภาษาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน|ประชาคมเศรษฐกิจ]]
 
| group64 = <span style="color:#FFFF00;">การประชุมสัญลักษณ์</span>
| list4 = [[ดิอาเซียนเวย์|เพลง]]{{·}} [[ธงอาเซียน|ธง]]{{·}} [[คำขวัญอาเซียน|คำขวัญ]]{{·}} [[ตราสัญลักษณ์อาเซียน|ตราสัญลักษณ์]]{{·}} [[ภาษาอาเซียน]]
| list6 = [[การประชุมสุดยอดอาเซียน|การประชุมสุดยอด]]{{·}} [[ASEAN Free Trade Area#ASEAN Plus Three|อาเซียน +3]]{{·}} [[Asian Monetary Unit|AMU]]{{·}} [[ASEAN Regional Forum]]{{·}} [[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|ASEM]]{{·}} [[การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก]]{{·}} [[Comprehensive Economic Partnership for East Asia|CEPEA]]{{·}} [[ข้อริเริ่มเชียงใหม่]]
 
| group75 = <span style="color:#FFFF00;">อื่นๆ การประชุม</span>
| list65 = [[การประชุมสุดยอดอาเซียน|การประชุมสุดยอด]]{{·}} [[ASEAN Free Trade Area#ASEAN Plus Three|อาเซียน +3]]{{·}} [[Asian Monetary Unit|AMU]]{{·}} [[ASEAN Regional Forum]]{{·}} [[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|ASEM]]{{·}} [[การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก]]{{·}} [[Comprehensive Economic Partnership for East Asia|CEPEA]]{{·}} [[ข้อริเริ่มเชียงใหม่]]
| list7 =[[เวลามาตรฐานอาเซียน|เวลามาตรฐาน]]{{·}} [[ปฏิญญากรุงเทพฯ]]{{·}} [[Organizations associated with the Association of Southeast Asian Nations|Organizations]]{{·}} [[ซีเกมส์]]{{·}} [[รายนามเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้|เลขาธิการ]] {{·}} [[สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้|สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ]]{{·}} [[ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน]]
 
| group47 = <span style="color:#FFFF00;">การบริหารบทความที่เกี่ยวข้อง</span>
| list7 =[[เวลามาตรฐานอาเซียน|เวลามาตรฐาน]]{{·}} [[ปฏิญญากรุงเทพฯ]]{{·}} [[Organizations associated with the Association of Southeast Asian Nationsองค์การที่สัมพันธ์กับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้|Organizationsองค์การ]]{{·}} [[ซีเกมส์]]{{·}} [[รายนามเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้|เลขาธิการ]] {{·}} [[สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้|สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ]]{{·}} [[ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน]]
 
| below =