ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตัดศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
== เหตุการณ์ ==
[[พระวรสารนักบุญมาระโก]]ระบุว่า ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์[[เฮโรด อันทีพาส]] เพราะพระองค์รับนาง[[เฮโรเดียส]] พระชายาของเจ้าชายฟิลิป พระอนุชา มาเป็นมเหสีของตน นางเฮโรเดียสพยาบาทยอห์นมาก จึงขอให้กษัตริย์เฮโรดจับยอห์นมาประหาร พระองค์ก็จับยอห์นมาขังไว้แต่ยังไม่กล้าประหาร เพราะทรงทราบว่ายอห์นเป็น[[เซนต์|ผู้ศักดิ์สิทธิ์]]และชอบธรรม และทรงโปรดฟังคำสอนของยอห์นด้วย<ref name="มาระโก บทที่ 6"/>
 
ในงานฉลองวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรด ธิดาของนางเฮโรเดียส (เชื่อกันว่าคือนาง[[สะโลเม]]) ได้เต้นรำถวายในงานจนเป็นที่พอพระทัย จนตรัสว่าจะให้ทุกสิ่งที่นางปรารถนาเป็นรางวัล นางไปปรึกษามารดาและได้รับคำแนะนำให้ทูลขอศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาถวาย เมื่อพระเจ้าเฮโรดทราบก็เสียพระทัยมาก แต่ออกพระโอษฐ์ไปแล้วและไม่อยากเสียหน้ากับแขกที่มาในงาน จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะยอห์นในคุกแล้วใส่ถาดส่งไปให้ตามที่นางขอ นางก็นำไปให้นางเฮโรเดียสต่อ ศิษย์ของยอห์นทราบว่าท่านถูกประหารแล้วก็มารับศพไปฝังไว้ในอุโมงค์<ref name="มาระโก บทที่ 6"/>