ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:หม่อมราชวงศ์"

ทำหน้าว่าง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ทำหน้าว่าง)
=หม่อมราชวงค์=
หม่อมราชวงศ์ หรือ ม.ร.ว. เป็นบุตรของ หม่อมเจ้า ซึ่ง หม่อมราชวงศ์ เป็น ลื่อของกษัตริย์ (หลานของหลาน) หม่อมราชวงศ์ในกรณีที่มีบุตร บุตรของหม่อมราชวงศ์จะมีพระยศเป็น หม่อมหลวง หรือ มล.
ในกรณีที่ หม่อมราชวงศ์เป็นผู้หญิงจะไม่สามารถสืบราชสกุลได้ ในหนังสือเดินทาง หม่อมราชวงศ์ ใช้ตัวย่อพระยศว่า M R.
147,457

การแก้ไข