ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:หม่อมหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ไทย]]
หม่อมหลวง หรือ มล. เป็นบุตรของ หม่อมราชวงค์ ซึ่งหม่อมหลวงเป็น ลืบของกษัตริย์(ลูกของหลานของหลาน) หม่อมหลวง ในกรณีที่มีบุตร บุตรของหม่อมหลวงจะไม่มีพระยศ แต่จะสามารถใช้นามสกุลได้
และต่อท้ายนามสกุลว่า ณ อยุธยา เหมือนกันกับภรรยาของหม่อมหลวง ในกรณีที่มีบุตร บุตรของหม่อมหลวงจะไม่มีพระยศเป็นผู้หญิง แต่จะไม่สามารถใช้นามสกุลสืบราชสกุลได้
และต่อท้ายนามสกุลว่า ณ อยุธยา เหมือนกันกับภรรยาของหม่อมหลวง
ในกรณีที่หม่อมหลวงเป็นผู้หญิง จะไม่สามารถสืบราชสกุลได้
ในหนังสือเดินทาง หม่อมหลวง จะใช้ตัวย่อพระยศว่า M L.
ผู้ใช้นิรนาม