ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทววิทยาศาสนาคริสต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่ม คำว่าศาสนาศาสตร์)
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{คริสต์}}
{{ป้ายเตือนปีคศ}}
'''เทววิทยาศาสนาคริสต์'''<ref>[http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/bachelor.htm หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)]. [[วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล]]</ref> ({{lang-en|Christian theology}}) หรือ'''คริสต์เทววิทยา'''<ref>[http://academic.payap.ac.th/file/Procedures/CollegeOfMCD.pdf หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา]. [[วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี]] [[มหาวิทยาลัยพายัพ]]</ref> หรือ'''ศาสนาศาสตร์ศาสนศาสตร์'''<ref>[http://www.kanokbannasan.org/book/view/981 เจ ไอ แพคเกอร์ "ศาสนศาสตร์ฉบับย่อ" กรุงเทพมหานคร:กนกบรรณสาร].</ref> คือ[[เทววิทยา]]ที่เกี่ยวกับความเชื่อใน[[ศาสนาคริสต์]] นักเทววิทยาศาสนาคริสต์ใช้เหตุผลทางการวิจัยและการถกเพื่อทำความเข้าใจ อธิบาย ทดสอบ วิจารณ์ประเด็น ป้องกันและเผยแพร่คริสต์ศาสนา<ref>See, e.g., Duncan Dormor et al (eds), ''Anglicanism, the Answer to Modernity'' (London: Continuum, 2003)</ref> เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อศาสนาคริสต์ <ref>See, e.g., Daniel L. Migliore, ''Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology'' (Grand Rapids: Eerdmans, 2004)</ref> เพื่อเปรียบเทียบคริสต์ศาสนากับประเพณีหรือความเชื่อถืออื่น ๆ <ref>See, e.g., David Burrell, ''Freedom and Creation in Three Traditions'' (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994)</ref> และเพื่อป้องกัน กล่าวโต้ต่อนักวิจารณ์ ช่วยในการปฏิรูปศาสนา<ref>See, e.g., John Shelby Spong, ''Why Christianity Must Change or Die'' (New York: Harper Collins, 2001)</ref> มีความเข้าใจในคริสต์ศาสนาพอที่จะสามารถนำเอาความเข้าใจนั้นมาทำความเข้าใจในสถานะการณ์ปัจจุบันตามความจำเป็น,<ref>For example, see Timothy Gorringe, ''Crime'', Changing Society and the Churches Series (London:SPCK, 2004)</ref>
 
เทววิทยาศาสนาคริสต์เผยแพร่เข้ามาใน[[วัฒนธรรมตะวันตก]]โดยเฉพาะ[[วัฒนธรรมยุโรป]]ยุคก่อนยุโรปสมัยใหม่ ความเกี่ยวพันกันระหว่างปรัชญาสองอย่างนี้ทำให้ผู้ต้องการทำความความเข้าใจในเทววิทยาศาสนาคริสต์จำเป็นต้องเข้าใจในวัฒนธรรมตะวันตกด้วยในขณะเดียวกัน
 
== อ้างอิง ==
{{ปรัชญาคริสต์}}
 
[[หมวดหมู่:นักปราชญ์แห่งคริสตจักรเทววิทยาศาสนาคริสต์|* ]]
[[หมวดหมู่:ปรัชญาศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:เทววิทยา|คริสต์]]
[[หมวดหมู่:ปรัชญา]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}