ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

จำนวนนักเรียนประจำ X 3 + จำนวนนักเรียน ไป – กลับ
ตัวอย่าง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีนักเรียนประจำ 100% (จำนวน502คน) = (502 X 3) = 1,506 คน จัดอยู่ในประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
 
===จำนวนนักเรียนประจำต่ำกว่า 60 %===
จำนวนนักเรียนประจำ X 2 + จำนวนนักเรียน ไป – กลับ
138

การแก้ไข