ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่เคยสมรสกับนางสุรีรัตน์ สีดาวรพงษ์ มาก่อนเลย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา''' เป็นหม่อมใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]
 
หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยาเป็นธิดาของพระยาวทัญญูวินิจฉัย (หม่อมหลวงชุ่ม ปาลกะวงศ์) กับคุณหญิงม่วงเลี่ยน (ธิดา[[พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค)]]) ต่อมาหม่อมสมพันธ์ได้เสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตมีพระโอรสและพระธิดากับหม่อมสมพันธ์ 2 พระองค์ พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ประสูติแต่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา ได้รับการยกขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ทุกพระองค์ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] <ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/A/253.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า], เล่ม 44, ตอน 0ก, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470, หน้า253</ref>