ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 5 ประโยค"

ใ่รูป
(หน้าใหม่: '''เปรียญธรรม ๕ ประโยค''' ''(ชื่อย่อ ป.ธ.๕)'' เป็นระดับชั้นการศึกษาแผ...)
 
(ใ่รูป)
[[ภาพ:มงฺคลตฺถทีปนี ทุติโย ภาโค.jpg|250px|thumb| ''ในภาพ:ปกหนังสือมงคลัตถทีปนี จัดพิมพ์โดย[[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] หลักสูตรเปรียญธรรม ๕ ประโยค'']]
 
'''เปรียญธรรม ๕ ประโยค''' ''(ชื่อย่อ ป.ธ.๕)'' เป็นระดับชั้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียกผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญโท [[กระทรวงศึกษาธิการ]]เทียบวุฒิผู้สอบได้ในชั้นนี้ให้เทียบเท่า[[มัธยมศึกษาตอนต้น]] ''(เมื่อได้ทำตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด)''<ref>[http://www.ago.go.th/interest_law/sub/sub1/sub1_55.html พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗]</ref>
14,314

การแก้ไข