ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมีนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 5404973 สร้างโดย Billner2009 (พูดคุย))
| flower =
| area = 63.645<ref name="ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร">ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. [http://203.155.220.230/Internet/esp/frame.asp สถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2550.] สืบค้น 20 กันยายน 2552.</ref>
| population = 136138,236661<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักบริหารการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรกระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน แยกเป็นสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''สถิติประชากรและจังหวัดต่างบ้าน - ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."จำนวนประชากรแยกรายอายุ''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://wwwstat.dopa.go.th/stat/y_stat52statnew/upstat_age.htmlphp http://wwwhttp://stat.dopa.go.th/stat/y_stat52statnew/upstat_age.htmlphp] 2553. สืบค้น 215 เมษายน 25532557.</ref>
| population_as_of = 25542556
| density = 2,140178.5666
| capital = เลขที่ 333 [[ถนนสีหบุรานุกิจ]] แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
| coordinates = {{Coord|13|48|50|N|100|44|53|E|type:admin2nd_region:TH}}
6,109

การแก้ไข