ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

 
== ประวัติ ==
'''เทศบาลเมืองกาบเชิง''' ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์หรือภาษาเขมร เรียก “กาบ – จืง” (กาบ= ฟัน , จืง = เท้า) ซึ่งมีความหมายว่า “ฟันเท้า” ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่นี้ บังเอิญมีคนโดนมีดหรือขวานพลาดมาฟันเท้าหลายคนในช่วงบุกเบิกนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกาบเชิงในเวลาต่อมา
 
บ้านกาบเชิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกาบเชิงในปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมา กว่า 200 ปีมาแล้ว โดยในช่วงแรกขึ้นกับตำบลด่าน [[อำเภอสังขะ]] [[จังหวัดสุรินทร์]] และต่อมา
- วันที่ 20 มีนาคม 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
 
- เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้ง[[กิ่งอำเภอพนมดงรัก]] (4 ตำบล 43 หมู่บ้าน)
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ผู้ใช้นิรนาม