ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ระยะเวลาครองราชย์ =
|รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้าสุทโธทนะ]]
|รัชกาลถัดมา = [[พระภัททิยเถรศากยราชา]]ไม่ระบุ
 
}}
ผู้ใช้นิรนาม