ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align=center |33 || [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]] || align="right" | 106,587 ||align=right |91,516 || align=right |86,834 || align=right |80,961 || align=right |71,774 || align=right |64,996 || align=right |60,175 || align=right |49,816 || align=right |48,138
|-
| align=center |34 || [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]] || align="right" | 105,598 || align="right" | 106,484 || align="right" | 103,345 || align="right" | 84,566 || align=right |84,119 ||align=right |80,893 || align=right |76,949 || align=right |70,505 || align=right |66,951
66,951
|-
| align=center |35 || [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] || align="right" | 104,838 || align=right |95,745 || align=right |87,960 || align=right |76,281 || align=right |79,567 || align=right |71,059 || align=right |69,591 || align=right |67,307 || align=right |60,705
726

การแก้ไข