ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตขั้วโลก"

→‎คำจำกัดความ: แก้คำผิด
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(→‎คำจำกัดความ: แก้คำผิด)
 
== คำจำกัดความ ==
บริเวณอาร์กติกมีคำจำกัดความมากมาย รวมบริเวณทางเหนือของวงรอบอาร์คติกในปัจจุบัน (66 องศา 33 ลิบดาลิปดา 44 พิลิบดาพิลิปดา เหนือ) หรือบริเวณที่อยู่เหนือเส้นละติจูด 60 องศาเหนือ หรือดินแดนที่นับจากขั้วโลกเหนือลงมาทางใต้ถึง timberline
 
บริเวณแอนตาร์กติกโดยทั่วไปกำหนดตั้งแต่ 60 องศาใต้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดใน[[สนธิสัญญาแอนตาร์กติกา พ.ศ. 2502]] บางครั้งกำหนดเป็นบริเวณทวีปแอนตาร์กติกา
ผู้ใช้นิรนาม