ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 639"

เพิ่มขึ้น 290 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
! รุ่นแรก
! รุ่นปัจจุบัน
! จำนวนรหัสในรายชื่อ
|-
| [[ISO 639-1]]
| ''ส่วนที่ 1: รหัสแอลฟา-2''
| 1967พ.ศ. 2510 (ในชื่อ ISO 639)
| พ.ศ. 2545
| 2002
| [[List of ISO 639-1 codes|184]]
|-
| [[ISO 639-2]]
| ''ส่วนที่ 2: รหัสแอลฟา-3''
| พ.ศ. 2541
| 1998
| พ.ศ. 2541
| 1998
| [[List of ISO 639-2 codes|>450]]
|-
|[[ISO 639-3]]
| ''ส่วนที่ 3: รหัสแอลฟา-3 สำหรับ comprehensive coverage of languages''
| พ.ศ. 2550
| 2007
| พ.ศ. 2550
| 2007
| [[List of ISO 639-3 codes|7704 + local range]]
|-
| [[ISO 639-4]]
| ''ส่วนที่ 4: Implementation guidelines and general principles for language coding''
| 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
| 2010-07-16
| 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
| 2010-07-16
| (ไม่ใช่รายชื่อ)
| (not a list)
|-
|[[ISO 639-5]]
| ''ส่วนที่ 5: รหัสแอลฟา-3 สำหรับ language families and groups''
| 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
| 2008-05-15
| 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
| 2008-05-15
| [[List of ISO 639-5 codes|114]]
|-
|[[ISO 639-6]]
| ''ส่วนที่ 6: Alpha-4 representation for comprehensive coverage of language variants''
| 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
| 2009-11-17
| 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
| 2009-11-17
| ?
|}
130,914

การแก้ไข