ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระเจ้ามหานามศากยราชา''' เป็นพระราชโอรสของ[[พระเจ้าอมิโตทนะ]]หรือ พระเจ้าสุกโกทนะ ซึ่งเป็นพระอนุชาของ[[พระเจ้าสุทโธทนะ]] พุทธบิดา มีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]] และมีพระกนิษฐภคินี หนึ่งพระองค์ คือ พระนางโรหิณี ตามชื่อแม่น้ำโรหิณี ทรงพระชายาเป็นนางทาสีชื่อ นาคมณฑาล และมีพระธิดาที่เป็นจัณฑาลมีนามว่า พระนางวาสภขัตติยา
 
== ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ==
 
== บั้นปลายชีวิต ==
เวลาต่อมา เมื่อเจ้าชาย[[พระเจ้าวิฑูฑภะ|พระเจ้าวิฑูฑภะ]]ผู้เป็นพระนัดดาที่เกิดจากธิดาของพระองค์ที่เกิดจากนางทาสีชื่อว่า พระนางวาสภขัตติยา กับ[[พระเจ้าปเสนทิโกศล]] พระราชาแห่งแคว้นโกศลได้แย่งชิงราชสมบัติจากพระราชบิดาและปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าวิฑูฑภะ จากนั้นพระเจ้าวิฑูฑภะทรงระลึกถึงการดูหมิ่นพระองค์ของพวกศากยวงศ์ว่า เป็นหลานจัณฑาล ทำให้ทรงกริ้วจึงยกทัพไปบุกตีกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อกวาดล้างศากยวงศ์ให้สิ้น แม้[[พระพุทธองค์|พระพุทธเจ้า]]ซึ่งเป็นถึงเชื้อศากยวงศ์ต้องการปกป้องศากยวงศ์จึงเข้าไปห้ามทัพของพระเจ้าวิฑูฑภะถึง 3 ครั้ง แต่พระเจ้าวิฑูฑภะก็ยังทรงระลึกและกริ้วพวกศากยวงศ์อีกจึงทรงยกทัพเป็นครั้งที่ 4 พระพุทธองค์ทรงระลึกถึงกรรมชั่วของพวกศากยวงศ์คือปล่อยยาพิษลงในแม่น้ำทำให้สัตว์น้ำตาย ทำให้พระพุทธองค์ทรงตัดสินใจไม่ไปห้ามทัพ เมื่อไม่มีพระพุทธองค์มาห้ามทัพแล้ว พระเจ้าวิฑูฑภะกับกองทัพก็ได้บุกตีกรุงกบิลพัสดุ์และกวาดล้างศากยวงศ์จนสิ้น พระเจ้าวิฑูฑภะทรงมีรับสั่งให้จับพระเจ้ามหานามะผู้เป็นพระอัยกาและยกทัพกลับไปยัง[[กรุงสาวัตถี]] พอตกค่ำก็แวะพักระหว่างทาง เมื่อถึงรุ่งเช้า พระเจ้าวิฑูฑภะทรงมีรับสั่งให้พระเจ้ามหานามะมาเสวยพระกายาหารเช้าร่วมกัน แต่ด้วยมานะแห่งกษัตริย์ พระเจ้ามหานามะทรงไม่ยอมเสวยพระกายาหารเช้าร่วมกับหลานจัณฑาลแต่พระองค์ทรงเห็นว่าหากพระองค์ไม่ยอมเสวยก็จะทำให้พระเจ้าวิฑูฑภะทรงกริ้วและรับสั่งให้ประหารพระองค์เป็นแน่ แต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรสระแห่งหนึ่ง ทำให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยฆ่าตัวตายแทนถูกประหาร จึงตรัสกับพระเจ้าวิฑูฑภะว่าจะไปสรงน้ำแล้วจะมาเสวยพระกายาหารเช้าร่วมกัน ทำให้พระเจ้าวิฑูฑภะพระราชานุญาตให้ไปสรงน้ำ เมื่อพระเจ้ามหานามะได้ไปถึงสระทรงสยายพระเกศาและขอดให้เป็นปมที่ปลายผมนั้น สอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผมและดำลงไปในน้ำทำให้พระองค์ทรงสวรรคต แต่ในตำราพระพุทธศาสนาบอกว่า เมื่อพระเจ้ามหานามะได้ดำลงไปด้วยเดชะบุญ ทำให้นาคพิภพเกิดความร้อน พญานาคราชได้ใคร่ครวญดูว่เกิดเรื่องอะไรกันขึ้นกันแน่ เมื่อทราบเรื่องแล้วจึงมาสู่ปรากฏตัว ณ ที่พระเจ้ามหานามะนั้นลงสรงอยู่ พญานาคได้อัญเชิญพระเจ้ามหานามะไปประทับนาคพิภพเป็นเวลา 12 ปีจนพระองต์สวรรคตตามอัตภาพ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม