ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
*สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
* [[ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
2,374

การแก้ไข