ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
*สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
* [[ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
2,374

การแก้ไข