ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|วันสวรรคต =
|พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์
|พระราชบิดา = [[พระเจ้าอมิโตทนะ]] หรือ พระเจ้าสุกโกทนะ
|พระราชมารดา =
|พระมเหสี =
|พระราชสวามี =
|พระราชโอรส/ธิดา = [[พระอนุรุทธเถระ|เจ้าชายอนุรุทธะ]]วาสภขัตติยา
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศากยะ]]
|ทรงราชย์ =
ผู้ใช้นิรนาม