ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น"

ประธานาธิบดี[[ธีโอดอร์ โรสเวลต์]] แห่งสหรัฐอเมริกา ได้เสนอให้สหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางในการจัดเจรจาสันติภาพนี้ขึ้น ซึ่งทำให้เขาได้รับ[[รางวัลโนเบล]]สาขาสันติภาพในเวลาต่อมา ฝ่ายรัสเซียได้ส่ง เซรกี วิตเต เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายรัสเซีย ในขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นมี โคะมุระ จุตะโร ที่จบการศึกษาจาก[[มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด]] เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายญี่ปุ่น และได้ลงนามในสันธิสัญญาสันติภาพ ในวันที่ 5 กันยายน 1905 ณ อู่ทัพเรือพอร์ตสมัท ในตำบลพอร์ทสมัท ของ[[รัฐนิวแฮมป์เชียร์]] ทำให้สนธิสัญญานี้ถูกรู้จักกันในชื่อ "สนธิสัญญาพอร์ตสมัท" ในการนี้รัสเซียให้การยอมรับว่าเกาหลีเป็นเขตใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น และรัสเซียตกลงที่จะย้ายออกจากเกาหลีไปแมนจูเรีย นอกจากนี้ ภายหลังลงนาม ประธานาธิบดี[[ธีโอดอร์ โรสเวลต์]] ยังสนับสนุนให้รัสเซีย ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ญี่ปุ่น
 
รัสเซียยังยุติสัญญาสิทธิ25ปีในการเช่าพอร์ตสมัท ตลาดตลอดจนน่านน้ำและคาบสมุทรในบริเวณนั้น และมอบยกครึ่งหนึ่งส่วนใต้ของ[[เกาะซาฮาลิน]]แก่ญี่ปุ่น ซึ่งต่อมา ญี่ปุ่นได้เสียดินแดนส่วนนี้แก่[[สหภาพโซเวียต]]ภายหลังพ่ายแพ้[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]
 
== อ้างอิง ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Russo-Japanese War|สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น}}
ผู้ใช้นิรนาม