ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาพร้อม ในรัชกาลที่ 5"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า''' ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาล พ.ศ. 2433
* '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ปีเถาะ สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 พระชันษา 91 ปี
 
==อิสริยยศ==
* '''พร้อม''' (เกิด - ไม่ปรากฏ)
* '''เจ้าจอมพร้อม''' (ไม่ปรากฏ - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435)
* '''เจ้าจอมมารดาพร้อม''' (13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 - ถึงแก่กรรม)
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
[[หมวดหมู่:พระภรรยาในรัชกาลที่ 5]]
[[หมวดหมู่:เจ้าจอมมารดา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.ว. (ฝ่ายใน)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร.5]]