ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรือประจัญบานชั้นมอนแทนา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{|{{Infobox Ship Begin}}
{{Infobox Ship Image
|Ship image=[[Fileไฟล์:Montana Class.png|300px300px|A model depicting what the ''Montana'' class would have looked like had they been completed]]
|Ship caption=แบบจำลองเรือประจัญบาญชั้นมอนแทนาในปี 1944
}}
417,867

การแก้ไข