ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติลิทัวเนีย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(Fictional flag has never existed anytime)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
! style="background-color:#FDB913"|สีเหลือง
! style="background-color:#006A44"|สีเขียว
! style="background-color:#C1272D"|สีแดง <ref>{{lt icon}} [http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254508&p_query=purpuro&p_tr2=2 Lithuanian Heraldry Commission]. The color red is described in Lithuanian as "purpuro," which means "purple." However, that doesn't mean the flag color itself is purple. This error was made in regard to the Presidential Standard in early reports by [[vexillology|vexillologist]] publications. {{lt icon}}</ref>
|-
| [[แพนโทน]]<ref>{{lt icon}} [http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254508&p_query=purpuro&p_tr2=2 Lithuanian Heraldry Commission] {{lt icon}}</ref><ref name="lrv">{{Cite web |title=Lithuanian Government - flag standard|url=http://www.lrv.lt/bylos/herbas-logo/LR_veliava_ir_herbas.pdf |format=PDF|accessdate=2008-01-23 |postscript=<!--None-->}}</ref>
| 15-0955 TP / 1235 c/u
| 19-6026 TP / 349 c/u
| 11 มีนาคม || วันประกาศอิสรภาพใหม่ (จาก[[สหภาพโซเวียต]], [[พ.ศ. 2533]]) || ประดับธงชาติลัตเวีย และ เอสโตเนีย
|-
| 29 มีนาคม || วันนาโต้ (NATO) || ลิทัวเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต เมื่ิอเมื่อ [[พ.ศ. 2547]]; ประดับธงชาติคู่กับธงนาโต้
|-
| [[1 พฤษภาคม]] || [[วันแรงงานสากล]] และ [[วันสหภาพยุโรป]] || ลิทัวเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่ิอเมื่อ พ.ศ. 2547; ประดับธงชาติคู่กับธง[[สหภาพยุโรป]]
|-
| [[9 พฤษภาคม]] || [[วันแห่งชัยชนะ (ยุโรปตะวันออก)|ชัยชนะเหนือเยอรมนี]] || วันสิ้นสุดของ[[มหาสงครามของผู้รักชาติ]] ซึ่งกองทัพแดง,เอาชนะ[[นาซีเยอรมัน]]ใน[[สงครามโลกครั้งที่ 2]], [[พ.ศ. 2488]]
391,131

การแก้ไข