ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต"

 
[[หมวดหมู่:มีฮาอิล กอร์บาชอฟ]]
[[หมวดหมู่:การปกครองของสหภาพโซเวีต]]
[[หมวดหมู่:ผู้นำรัสเซีย]]
[[หมวดหมู่:ประมุขแห่งรัฐสหภาพโซเวียต]]