ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต''' ({{lang-ru|Президент Советского Союза, ''Prezident Sovetskogo Soyuza''}}) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า '''ประธานาธิบดีสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต''' ({{lang-ru|Президент Союза Советских Социалистических Республик}}) เป็น[[ประมุขแห่งรัฐ]]ของ[[สหภาพโซเวียต]]ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2533 ถึง 25 ธันวาคม 2534 [[มีฮาอิล กอร์บาชอฟ]]เป็นบุคคลเดียวที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้กอร์บาชอฟยังเป็น[[เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต]]ระหว่างเดือนมีนาคม 2528 ถึงเดือนสิงหาคม 2534 เขาได้รับส่วนแบ่งอำนาจเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีกระทั่งเขาลาออกหลังความพยายามรัฐประหารในโซเวียตเมื่อปี 2534
ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต เป็นประมุขและผู้นำสหภาพโซเวียต โดยจะขึ้นสู่ตำแหน่งจากการเลือกจากผู้นำคนก่อนหรือจากการเลือกจากสมาชิกโปลิตบูโล
 
ตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งบริหาร โดยยึดตามระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสผสมกัน
 
ก่อนหน้าการสถาปนาตำแหน่งประธานาธิบดี ประมุขแห่งรัฐสหภาพโซเวียตโดยนิตินัยคือ ประธานคณะผู้บริหารสูงสุดของสภาโซเวียตสูงสุด (Presidium of the Supreme Soviet) ซึ่งสื่อนอกโซเวียตมักเรียกว่า "ประธานาธฺบดี" ทว่าเกือบระยะเวลาของสหภาพโซเวียต อำนาจการเมืองฝ่ายบริหารที่มีผลทั้งหมดอยู่ในมือของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียต โดยประธานคณะผู้บริหารสูงสุดใช้อำนาจในหน้าที่เชิงสัญลักษณ์และแต่ในนามเป็นส่วนมาก เลขาธิการพรรคสี่คนสุดท้ายตั้งแต่ปี 2520 [[เลโอนิด เบรจเนฟ]], [[ยูริ อันโดรปอฟ]], [[คอนสตันติน เชียร์เนนโค]]และกอร์บาชอฟดำรงตำแหน่งเป็นประมุขแห่งรัฐโดยนิตินัยร่วมกับเลขาธิการพรรคระหว่างสมัยดำรงตำแหน่งด้วย
 
== รายนาม ==